يازديد سرزده استاندار از بيمارستان امام حسين (ع)

يازديد سرزده استاندار از بيمارستان امام حسين (ع)

يازديد سرزده استاندار از بيمارستان امام حسين (ع)

روز گذشته چهارم اسفند ماه 96،دکتر چاووشی استاندار سمنان به صورت سرزده از بیمارستان امام حسین (ع) آرادان و بخش های مختلف این شهرستان بازدید به عمل آوردند.در این بازدید ایشان ضمن تقدیر و تشکر از پرسنل این مرکز درمانی نظرات مراجعه کنندگان را شنیده و در نهایت راهکارهایی در راستای حل این مسائل ارائه نمودند.
کلمات کلیدی